Indeks
Aktualności
Korepetycje
Matura
Egzamin
Materiały
Linki
Mapa
Kontakt
www.korepetycje.logiko.pl
Profesjonalne usługi edukacyjne, nauczanie indywidualne, korepetycje, przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego, egzaminów poprawkowych, ... -> Kontakt

Indeks | Korepetycje | Matura | Egzamin | Materiały | Mapa | Kontakt


Do egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2020 pozostało tylko:    


KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z MATEMATYKI

Wiedza matematyczna na egzaminie gimnazjalnym jest niezbędna do osiągnięcia dobrego wyniku i dostania się do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.

Od roku 2012 matematyka jest osobnym przedmiotem na egzaminie gimnazjalnym!

Kursy przygotowujące do egzaminu dają możliwość przypomnienia i uzupełnienia wiedzy matematycznej potrzebnej do zdania egzaminu i koniecznej na dalszym etapie nauki.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie, co pozwala na odpowiednie dostosowanie tempa w zależności od posiadanej wiedzy i szybkości uczenia się gimnazjalisty.

Skorzystaj z mojej wiedzy i doświadczenia w przygotowaniu do egzaminów z matematyki. Zapraszam.

Tematyka zajęć:

 1. Liczby wymierne:

  1. pojęcie liczby wymiernej,

  2. działania na liczbach wymiernych, również w zapisie dziesiętnym,

  3. rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych,

  4. ułamki dziesiętne okresowe.

 2. Potęgi o wykładniku naturalnym i całkowitym:

  1. pojęcie potęgi,

  2. mnożenie i dzielenie potęg o jednakowych podstawach,

  3. mnożenie i dzielenie potęg o jednakowych wykładnikach,

  4. potęgowanie potęg,

  5. pojęcie potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym,

  6. zapis liczb w notacji wykładniczej.

 3. Pierwiastki:

  1. pojęcie pierwiastka kwadratowego z liczby nieujemnej,

  2. pojęcie pierwiastka sześciennego z dowolnej liczby,

  3. wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka,

  4. mnożenie i dzielenie pierwiastków kwadratowych i sześciennych,

  5. szacowanie wartości wyrażeń zawierających pierwiastki.

 4. Procenty:

  1. obliczenia procentowe,

  2. praktyczne zastosowania procentów.

 5. Wyrażenia algebraiczne:

  1. budowanie wyrażeń algebraicznych,

  2. obliczanie wartości liczbowej wyrażeń algebraicznych,

  3. przekształcanie wyrażeń algebraicznych i wzorów.

 6. Równania i nierówności:

  1. równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,

  2. zapisywanie i rozwiązywanie układów równań liniowych z dwiema niewiadomymi,

  3. zastosowanie równań stopnia pierwszego z jedną niewiadomą oraz układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym.

 7. Wykresy funkcji:

  1. układ współrzędnych kartezjańskich,

  2. funkcja liczbowa i jej wykres,

  3. przykłady zależności funkcyjnych występujących w przyrodzie, gospodarce i życiu codziennym, m.in. proporcjonalność prosta,

  4. odczytywanie informacji z wykresu funkcji opisującej sytuację praktyczną.

 8. Statystyka opisowa i wprowadzenie do prawdopodobieństwa:

  1. zbieranie, porządkowanie, przedstawianie i interpretowanie danych (w tabeli, za pomocą diagramów),

  2. średnia arytmetyczna,

  3. przykłady prostych doświadczeń losowych (np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie losu).

 9. Figury płaskie:

  1. proste równoległe przecięte trzecią prostą,

  2. wzajemne położenie prostej i okręgu. Prosta styczna,

  3. długość okręgu. Pole koła,

  4. twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowania,

  5. cechy przystawania trójkątów,

  6. oś symetrii figury. Środek symetrii figury. Symetralna odcinka i dwusieczna kąta;

  7. okrąg opisany na trójkącie. Okrąg wpisany w trójkąt,

  8. twierdzenie Talesa,

  9. cechy podobieństwa trójkątów.

 10. Bryły:

  1. graniastosłupy,

  2. ostrosłupy,

  3. bryły obrotowe: walce, stożki, kule,

  4. pola powierzchni i objętości brył.
    

Kontakt >>


stat4u

Copyright © 2006-2020 Logiko.pl