Indeks
Aktualności
Korepetycje
Matura
Egzamin
Materiały
Linki
Mapa
Kontakt
www.korepetycje.logiko.pl
Kursy przygotowujące do obowiązkowej matury podstawowej i rozszerzonej ... -> więcej informacji

Indeks | Korepetycje | Matura | Egzamin | Materiały | Mapa | Kontakt


Do egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2020 pozostało tylko:    


KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU - więcej informacji >> ...

„Matematyka jest królową wszystkich nauk … ” z tym znanym powiedzeniem nie wszyscy chcą się zgodzić, ale obecnie wiedza matematyczna jest niezbędna do zdania matury i warto o tym pomyśleć już na wcześniejszych etapach nauki.

Od wielu lat udzielam korepetycji i przygotowuję do egzaminów, z mojej pomocy skorzystały setki uczniów, którzy w 90% są stałymi uczniami i przechodząc przez kolejne etapy swojej edukacji w poszczególnych klasach i szkołach uczestniczą w moich korepetycjach.  

Korepetycje stanowią pomoc nie tylko dla uczniów nieradzących sobie w nauce, ale często są wsparciem dla uczniów „piątkowych”, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i wiedzę ponad to, co oferuje szkoła.  

Korepetycje, jako zajęcia indywidualne dają możliwość dostosowania trudności i tempa realizowanych zajęć do potrzeb konkretnego ucznia. Zajęcia w formie korepetycji są również bardziej motywujące do nauki niż mozolna praca samego ucznia w domu. Lekcje realizowane są z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych (m.in. modeli brył przestrzennych) i dużej ilości podręczników matematycznych.

Zajęcia prowadzone są w większości, jako stałe indywidualne spotkania 1 raz w tygodniu, co pozwala na bieżące rozwiązywanie problemów z przyswajaniem wiedzy z lekcji realizowanych w szkołach. Istnieje również możliwość zapisania się przez uczniów na korepetycje doraźne przygotowujące do konkretnego tematu, sprawdzianu, egzaminu…

Od wielu lat prowadzę również kursy przygotowujące do matury i egzaminu gimnazjalnego, wykorzystując zestawy zadań przygotowane zgodne z wytycznymi z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zapraszam do zapisania się na korepetycje i kursy matematyczne.  Chętnie udzielę również odpowiedzi na pytania dotyczące korepetycji.


Kontakt >>

Click for Luban, Poland Forecast stat4u

Copyright © 2006-2020 Logiko.pl