Indeks
Aktualności
Korepetycje
Matura
Egzamin
Materiały
Linki
Mapa
Kontakt
www.korepetycje.logiko.pl
Profesjonalne usługi edukacyjne, nauczanie indywidualne, korepetycje, przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego, egzaminów poprawkowych, ... -> Kontakt

Indeks | Korepetycje | Matura | Egzamin | Materiały | Mapa | Kontakt


Do matury z matematyki 2019 pozostało tylko:    


KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY Z MATEMATYKI

Matura z matematyki jest obecnie egzaminem obowiązkowym na poziomie podstawowym, duży zakres podstawy programowej wymaga przypomnienia lub uzupełnienia wiedzy matematycznej.

Kursy przygotowujące do matury z matematyki są realizowane z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych zestawów zadań zgodnych z aktualną podstawą programową określoną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie, co pozwala na odpowiednie dostosowanie tempa w zależności od posiadanej wiedzy i szybkości uczenia się maturzysty.

Skorzystaj z mojej wiedzy i doświadczenia w przygotowaniu do matury z matematyki. Zapraszam.

Tematyka zajęć:

I. Matura podstawowa

 1. Wartość bezwzględna (metoda graficzna i algebraiczna, proste równania i nierówności, ...)
 2. Liczby i działania (działania na potęgach, błędy przybliżenia, notacja wykładnicza, ...)
 3. Logarytmy (własności logarytmów, proste równania logarytmiczne, ...)
 4. Procenty (punkty procentowe, procent składany, procenty w zadaniach tekstowych, ...)
 5. Funkcje (przekształcenia i odczytywanie własności funkcji z wykresów, dziedzina, ...)
 6. Funkcja liniowa (postać kierunkowa i ogólna, własności funkcji liniowej, ...)
 7. Funkcja kwadratowa (postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa, maksymalizacja, ...)
 8. Wielomiany (rozkład wielomianów na czynniki liniowe, równania wielomianowe, ...)
 9. Funkcje wymierne (proporcjonalność odwrotna, hiperbole, równania wymierne, ...)
 10. Funkcje wymierne - zastosowania (zadania tekstowe z wykorzystaniem równań wymiernych, ...)
 11. Trygonometria kąta ostrego (wyznaczanie wartości funkcji trygonometrycznych, tożsamości, ...)
 12. Ciągi (własności i wykresy ciągów, monotoniczność, wyznaczanie wyrazów ciągu,...)
 13. Ciąg arytmetyczny (ogólny wyraz ciągu, suma ciągu, zadania tekstowe, ...)
 14. Ciąg geometryczny (ogólny wyraz ciągu, suma ciągu, zadania tekstowe, ...)
 15. Planimetria (podobieństwo figur, twierdzenie Talesa, kąty w kole, wielokąty foremne, ...)
 16. Geometria analityczna (długość i środek odcinka, odległość punktu od prostej, ...)
 17. Geometria analityczna (równanie okręgu, położenie prostej i okręgu, dwóch okręgów, ...)
 18. Stereometria (objętość i pole powierzchni graniastosłupów i ostrosłupów,...)
 19. Stereometria (objętość i pole powierzchni walców, stożków i kul,...)
 20. Prawdopodobieństwo (reguła mnożenia, drzewka stochastyczne, własności prawdopodobieństwa,...)
 21. Statystyka (średnia arytmetyczna i ważona, mediana, odchylenie standardowe, ...)
 22. Analiza przykładowych testów CKE i matur z poprzednich lat z poziomu podstawowego , ...

II. Matura rozszerzona (wszystkie tematy z matury podstawowej + zakres rozszerzony)

 1. Wartość bezwzględna (równania i nierówności z dwoma i więcej wartościami bezwzględnymi,...)
 2. Logarytmy (logarytm potęgi i zmiana podstawy logarytmowania, ...)
 3. Funkcje (monotoniczność funkcji z definicji, przekształcenia funkcji z wartością bezwzględną, ...)
 4. Funkcja liniowa (równania, nierówności i układy równań liniowych z parametrem, ...)
 5. Funkcja kwadratowa (równania i nierówności kwadratowe z parametrem, wzory Viete'a, ...)
 6. Wielomiany (dzielenie wielomianów, twierdzenie o pierwiastkach wymiernych wielomianów, ...)
 7. Wielomiany (wykresy, twierdzenie Bezout'a, równania i nierówności wielomianowe, ...)
 8. Funkcje wymierne (równania i nierówności wymierne, zastosowanie funkcji wymiernych, ...)
 9. Funkcje wykładnicze (wykresy i własności, równania i nierówności wykładnicze, ...)
 10. Funkcje logarytmiczne (wykresy i własności, równania i nierówności logarytmiczne, ...)
 11. Trygonometria kąta dowolnego (wykresy i własności, miara łukowa, wzory redukcyjne, ...)
 12. Trygonometria kąta dowolnego (równania i nierówności trygonometryczne, ...)
 13. Planimetria (własności czworokątów wpisanych i opisanych na okręgu, ...)
 14. Planimetria (twierdzenie sinusów i cosinusów, jednokładność, ...)
 15. Wektory (działania na wektorach, zastosowanie wektorów w geometrii, ...)
 16. Stereometria (przekroje płaskie graniastosłupów i ostrosłupów, ...)
 17. Prawdopodobieństwo (zastosowanie wzorów na permutacje, wariacje i kombinacje, ...)
 18. Analiza przykładowych testów CKE i matur z poprzednich lat z poziomu rozszerzonego, ...


Kontakt >>


stat4u

Copyright © 2006-2019 Logiko.pl